Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Já starší milému Gáiovi, jehož miluji v pravdě. 3 Janův 1,1›››
Bible
  • Nápověda
1
3 Janův 1


3 Janův, Kapitola 1

Judův 1


Judův, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Já starší milému Gáiovi, jehož miluji v pravdě. 3 Janův 1,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.