Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Kdo jiný přemáhá svět, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží? 1 Janův 5,5›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
1 Janův 5

2 Janův 1


2 Janův, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Kdo jiný přemáhá svět, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží? 1 Janův 5,5

Počet veršů v Bibli je 31 167.