Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího. Marek 1,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Marek 1


Marek, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího. Marek 1,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.