Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Když se po několika dnech vrátil do Kafarnaum, proslechlo se, že je doma. Marek 2,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Marek 2


Marek, Kapitola 2

Marek 2





Komentáře k verši :

Když se po několika dnech vrátil do Kafarnaum, proslechlo se, že je doma. Marek 2,1





Počet veršů v Bibli je 31 167.