Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Přijeli na protější břeh moře do krajiny gerasenské. Marek 5,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Marek 5

Komentáře k verši :

Přijeli na protější břeh moře do krajiny gerasenské. Marek 5,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.