Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Shromáždili se k němu farizeové a někteří ze zákoníků, kteří přišli z Jeruzaléma. Marek 7,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Marek 7


Marek, Kapitola 7
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je číslo účtu : 670100-2206627238/6210.
Komentáře k verši :

Shromáždili se k němu farizeové a někteří ze zákoníků, kteří přišli z Jeruzaléma. Marek 7,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.