Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Opět začal učit u moře. Shromáždil se k němu tak veliký zástup, že musel vstoupit na loď na moři; posadil se v ní a celý zástup byl na břehu. Marek 4,1›››
Bible
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.




Komentáře k verši :

Opět začal učit u moře. Shromáždil se k němu tak veliký zástup, že musel vstoupit na loď na moři; posadil se v ní a celý zástup byl na břehu. Marek 4,1





Počet veršů v Bibli je 31 167.