Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Výnos o Ninive. Kniha vidění Nahuma Elkóšského. Nahum 1,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Nahum 1


Nahum, Kapitola 1

Nahum 2


Nahum, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Výnos o Ninive. Kniha vidění Nahuma Elkóšského. Nahum 1,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.