Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Běda městu, jež se brodí v krvi! Je samá přetvářka, je plné loupeží, kořistění nebere konce. Nahum 3,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Nahum 3


Nahum, Kapitola 3

Abakuk 1


Abakuk, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Běda městu, jež se brodí v krvi! Je samá přetvářka, je plné loupeží, kořistění nebere konce. Nahum 3,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.