Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
I stane se potom: Vyleji svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění. Jóel 3,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Jóel 3


Jóel, Kapitola 3


Jóel, Kapitola 4

Ámos 1


Ámos, Kapitola 1

Komentáře k verši :

I stane se potom: Vyleji svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění. Jóel 3,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.