Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Mordokaj se dozvěděl o všem, co se stalo. Roztrhl svůj šat, oblékl žíněné roucho a posypal si hlavu popelem. Vyšel doprostřed města a převelice hořekoval. Ester 4,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ester 4


Ester, Kapitola 4

Ester 5


Ester, Kapitola 5

Komentáře k verši :

Mordokaj se dozvěděl o všem, co se stalo. Roztrhl svůj šat, oblékl žíněné roucho a posypal si hlavu popelem. Vyšel doprostřed města a převelice hořekoval. Ester 4,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.