Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Třetího dne si Ester oblékla královské roucho a stanula na vnitřním nádvoří králova domu proti královu domu. Král seděl na svém královském trůnu v královském domě proti vchodu do domu. Ester 5,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ester 5


Ester, Kapitola 5

Ester 6


Ester, Kapitola 6

Komentáře k verši :

Třetího dne si Ester oblékla královské roucho a stanula na vnitřním nádvoří králova domu proti královu domu. Král seděl na svém královském trůnu v královském domě proti vchodu do domu. Ester 5,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.