Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
I přišel král s Hamanem opět, aby popíjeli ve společnosti královny Estery. Ester 7,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ester 7


Ester, Kapitola 7


Ester, Kapitola 8

Ester 8


Ester, Kapitola 9

Komentáře k verši :

I přišel král s Hamanem opět, aby popíjeli ve společnosti královny Estery. Ester 7,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.