Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Tu se chrámová opona roztrhla vpůli odshora až dolů. Marek 15,38›››
Bible
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Marek 15


Marek, Kapitola 16

Marek 16
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Tu se chrámová opona roztrhla vpůli odshora až dolů. Marek 15,38

Počet veršů v Bibli je 31 167.