Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Jako milované děti následujte Božího příkladu Efezským 5,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6




Komentáře k verši :

Jako milované děti následujte Božího příkladu Efezským 5,1





Počet veršů v Bibli je 31 167.