Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Děti, poslouchejte své rodiče, protože to je spravedlivé před Bohem. Efezským 6,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Komentáře k verši :

Děti, poslouchejte své rodiče, protože to je spravedlivé před Bohem. Efezským 6,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.