Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Efezským 2,8›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Efezským 2

Komentáře k verši :

Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Efezským 2,8

Počet veršů v Bibli je 31 167.