Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Jak zčernalo zlato, změnil se jasný zlatý třpyt! Svaté kameny leží rozmetány po nárožích všech ulic. Pláč 4,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
Pláč 4


Pláč, Kapitola 4

Pláč 5


Pláč, Kapitola 5

Komentáře k verši :

Jak zčernalo zlato, změnil se jasný zlatý třpyt! Svaté kameny leží rozmetány po nárožích všech ulic. Pláč 4,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.