Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Je podřízen poručníkům a správcům až do doby, kterou otec předem stanovil. Galatským 4,2›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Galatským 4


Galatským, Kapitola 4

Galatským 4

Komentáře k verši :

Je podřízen poručníkům a správcům až do doby, kterou otec předem stanovil. Galatským 4,2

Počet veršů v Bibli je 31 167.