Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
A proto, bratří, nejsme syny otrokyně, nýbrž ženy svobodné. Galatským 4,31›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Galatským 5


Galatským, Kapitola 5

Galatským 5


Galatským, Kapitola 6

Komentáře k verši :

A proto, bratří, nejsme syny otrokyně, nýbrž ženy svobodné. Galatským 4,31

Počet veršů v Bibli je 31 167.