Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Tím se budu chlubit, sám sebou se chlubit nebudu, leda svými slabostmi. 2 Korintským 12,5›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 Korintským 12

2 Korintským 13


2 Korintským, Kapitola 13
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Tím se budu chlubit, sám sebou se chlubit nebudu, leda svými slabostmi. 2 Korintským 12,5

Počet veršů v Bibli je 31 167.