Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Nuže, kněží, je o vás rozhodnuto takto: Malachiáš 2,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Malachiáš 2


Malachiáš, Kapitola 2

Malachiáš 3


Malachiáš, Kapitola 3
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Nuže, kněží, je o vás rozhodnuto takto: Malachiáš 2,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.