Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Milovaní, velmi jsem si přál psát vám o našem společném spasení, ale teď pokládám za nutné napomenout vás, abyste zápasili o víru, jednou provždy odevzdanou Božímu lidu. Judův 1,3›››
Bible
  • Nápověda
1
Judův 1


Judův, Kapitola 1

Zjevení Janovo 1


Zjevení Janovo, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Milovaní, velmi jsem si přál psát vám o našem společném spasení, ale teď pokládám za nutné napomenout vás, abyste zápasili o víru, jednou provždy odevzdanou Božímu lidu. Judův 1,3

Počet veršů v Bibli je 31 167.