Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha. 1 Janův 4,13›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
1 Janův 4


1 Janův, Kapitola 5

1 Janův 5

Komentáře k verši :

Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha. 1 Janův 4,13

Počet veršů v Bibli je 31 167.