Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. Koloským 3,14›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Koloským 3


Koloským, Kapitola 4

Koloským 4

Komentáře k verši :

Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. Koloským 3,14

Počet veršů v Bibli je 31 167.