Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Rád bych, abyste věděli, jak těžký zápas tu podstupuji pro vás, pro Laodikejské i pro ty, kteří mě ani osobně neznají. Koloským 2,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Koloským 2


Koloským, Kapitola 2

Koloským 3


Koloským, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Rád bych, abyste věděli, jak těžký zápas tu podstupuji pro vás, pro Laodikejské i pro ty, kteří mě ani osobně neznají. Koloským 2,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.