Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
A vy, páni, dávejte otrokům, co jim spravedlivě patří. Pamatujte, že i vy máte Pána v nebi. Koloským 4,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Koloským 4


Koloským, Kapitola 4

1 Tesalonickým 1


1 Tesalonickým, Kapitola 1

Komentáře k verši :

A vy, páni, dávejte otrokům, co jim spravedlivě patří. Pamatujte, že i vy máte Pána v nebi. Koloským 4,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.