Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Naše poselství nepochází z omylu ani z nekalých úmyslů, ani vás nechceme podvést. 1 Tesalonickým 2,3›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
1 Tesalonickým 2


1 Tesalonickým, Kapitola 2

1 Tesalonickým 3


1 Tesalonickým, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Naše poselství nepochází z omylu ani z nekalých úmyslů, ani vás nechceme podvést. 1 Tesalonickým 2,3

Počet veršů v Bibli je 31 167.