Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Když jsme to již nemohli déle vydržet, rozhodli jsme se zůstat v Athénách sami 1 Tesalonickým 3,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
1 Tesalonickým 3


1 Tesalonickým, Kapitola 3

1 Tesalonickým 4


1 Tesalonickým, Kapitola 4

Komentáře k verši :

Když jsme to již nemohli déle vydržet, rozhodli jsme se zůstat v Athénách sami 1 Tesalonickým 3,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.