Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Není nutné, bratří, psát vám něco o době a hodině. 1 Tesalonickým 5,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
Komentáře k verši :

Není nutné, bratří, psát vám něco o době a hodině. 1 Tesalonickým 5,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.