Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Sami víte, bratří, že náš příchod k vám nebyl marný. 1 Tesalonickým 2,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
1 Tesalonickým 2


1 Tesalonickým, Kapitola 2

1 Tesalonickým 3


1 Tesalonickým, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Sami víte, bratří, že náš příchod k vám nebyl marný. 1 Tesalonickým 2,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.