Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
I ta první smlouva měla ovšem bohoslužebný řád i posvátné místo, ale pozemské. Židům 9,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Židům 9


Židům, Kapitola 9

Židům 9

Komentáře k verši :

I ta první smlouva měla ovšem bohoslužebný řád i posvátné místo, ale pozemské. Židům 9,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.