Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
je jasné, že takový člověk je převrácený, hřeší, a tak sám nad sebou vynáší soud. Titovi 3,11›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

je jasné, že takový člověk je převrácený, hřeší, a tak sám nad sebou vynáší soud. Titovi 3,11

Počet veršů v Bibli je 31 167.