Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Tak mluv, napomínej a přesvědčuj se vším důrazem. Nikdo ať tebou nepohrdá. Titovi 2,15›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Titovi 3


Titovi, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Tak mluv, napomínej a přesvědčuj se vším důrazem. Nikdo ať tebou nepohrdá. Titovi 2,15

Počet veršů v Bibli je 31 167.