Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi. Proto jsme světu cizí, že nepoznal Boha. 1 Janův 3,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
1 Janův 3


1 Janův, Kapitola 3

1 Janův 4


1 Janův, Kapitola 4

Komentáře k verši :

Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi. Proto jsme světu cizí, že nepoznal Boha. 1 Janův 3,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.