Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Říkáme-li, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není. 1 Janův 1,10›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
1 Janův 2


1 Janův, Kapitola 2

1 Janův 2
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Říkáme-li, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není. 1 Janův 1,10

Počet veršů v Bibli je 31 167.