Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého. 1 Janův 2,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
1 Janův 2


1 Janův, Kapitola 2

1 Janův 2

Komentáře k verši :

Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého. 1 Janův 2,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.