Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. 1 Janův 4,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
1 Janův 4


1 Janův, Kapitola 4

1 Janův 5


1 Janův, Kapitola 5

Komentáře k verši :

Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. 1 Janův 4,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.