Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Ani andělé, ačkoli jsou větší silou a mocí, nevynášejí nad těmi mocnostmi před Pánem zatracující soud. 2 Petrův 2,11›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
2 Petrův 2


2 Petrův, Kapitola 3

2 Petrův 3

Komentáře k verši :

Ani andělé, ačkoli jsou větší silou a mocí, nevynášejí nad těmi mocnostmi před Pánem zatracující soud. 2 Petrův 2,11

Počet veršů v Bibli je 31 167.