Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
A znovu jsem pohleděl, jak všechno pod sluncem je pomíjivé. Kazatel 4,7›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kazatel 4


Kazatel, Kapitola 5

Kazatel 5

Komentáře k verši :

A znovu jsem pohleděl, jak všechno pod sluncem je pomíjivé. Kazatel 4,7

Počet veršů v Bibli je 31 167.