Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš. Kazatel 11,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kazatel 11


Kazatel, Kapitola 11


Kazatel, Kapitola 12

Píseň písní 1


Píseň písní, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš. Kazatel 11,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.