Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Dobré jméno je nad výborný olej a den smrti nad den narození. Kazatel 7,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kazatel 7

Komentáře k verši :

Dobré jméno je nad výborný olej a den smrti nad den narození. Kazatel 7,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.