Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas: Kazatel 3,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kazatel 4


Kazatel, Kapitola 4

Komentáře k verši :

Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas: Kazatel 3,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.