Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Je zlo, které jsem pod sluncem viděl, a je mezi lidmi časté: Kazatel 6,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kazatel 6


Kazatel, Kapitola 6


Kazatel, Kapitola 7

Kazatel 7

Komentáře k verši :

Je zlo, které jsem pod sluncem viděl, a je mezi lidmi časté: Kazatel 6,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.