Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Co je pokřivené, nelze napřímit, a čeho se nedostává, nelze spočítat. Kazatel 1,15›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kazatel 2


Kazatel, Kapitola 2

Kazatel 2

Komentáře k verši :

Co je pokřivené, nelze napřímit, a čeho se nedostává, nelze spočítat. Kazatel 1,15

Počet veršů v Bibli je 31 167.