Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Po těchto událostech, za kralování perského krále Artaxerxa, přišel Ezdráš, syn Serajáše, syna Azarjáše, syna Chilkijáše, Ezdráš 7,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ezdráš 7


Ezdráš, Kapitola 7

Ezdráš 7

Komentáře k verši :

Po těchto událostech, za kralování perského krále Artaxerxa, přišel Ezdráš, syn Serajáše, syna Azarjáše, syna Chilkijáše, Ezdráš 7,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.