Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Když Judovi a Benjamínovi protivníci uslyšeli, že synové přesídlenců budují chrám Hospodinu, Bohu Izraele, Ezdráš 4,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ezdráš 4


Ezdráš, Kapitola 4

Ezdráš 5


Ezdráš, Kapitola 5

Komentáře k verši :

Když Judovi a Benjamínovi protivníci uslyšeli, že synové přesídlenců budují chrám Hospodinu, Bohu Izraele, Ezdráš 4,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.