Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Zatímco se Ezdráš modlil, vyznával hříchy a v pláči se před Božím domem vrhl k zemi, shromáždilo se k němu z Izraele převeliké shromáždění mužů, žen i dětí a lid se dal do usedavého pláče. Ezdráš 10,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ezdráš 10


Ezdráš, Kapitola 10

Ezdráš 10

Komentáře k verši :

Zatímco se Ezdráš modlil, vyznával hříchy a v pláči se před Božím domem vrhl k zemi, shromáždilo se k němu z Izraele převeliké shromáždění mužů, žen i dětí a lid se dal do usedavého pláče. Ezdráš 10,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.