Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Král Dareios tedy vydal rozkaz, aby se hledalo v archivu mezi poklady složenými kdesi v Babylóně. Ezdráš 6,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ezdráš 6


Ezdráš, Kapitola 6

Ezdráš 7


Ezdráš, Kapitola 7

Komentáře k verši :

Král Dareios tedy vydal rozkaz, aby se hledalo v archivu mezi poklady složenými kdesi v Babylóně. Ezdráš 6,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.