Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Když nastal sedmý měsíc a Izraelci již byli v městech, shromáždil se lid jednomyslně do Jeruzaléma. Ezdráš 3,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ezdráš 3


Ezdráš, Kapitola 3

Ezdráš 4


Ezdráš, Kapitola 4

Komentáře k verši :

Když nastal sedmý měsíc a Izraelci již byli v městech, shromáždil se lid jednomyslně do Jeruzaléma. Ezdráš 3,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.